სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია

სახელი, ლოგო და სხვადასხვა ექსკლუზიური მახასიათებელი, წარმოადგენს კომპანიის სახეს და არის ის, რაც მას გამოარჩევს ბაზარზე. საკუთარი სახელისა და ლოგოს ფლობა დღევანდელ კონკურენტულ ბიზნესგარემოში სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. იმისათვის, რომ კომპანიას ქონდეს ექსკლუზიური უფლებები საკუთარ ბრენდზე, საჭიროა სასაქონლო ნიშნის დარეგისტრირება.

ჩვენი გამოცდილი გუნდი დაგეხმარებათ, თქვენი ჩართულობის გარეშე დაარეგისტრიროთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი მახასიათებელი - სახელი, ლოგო, სლოგანი, საქონელი და სხვა

  • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია საქართველოში;
  • სასაქონლო ნიშნის საერთაშორისო რეგისტრაცია;
  • უკვე დარეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის განახლება.